Maarten Lutherschool Genemuiden

MR

 

De functie van een MR

Een medezeggenschapsraad (MR) is wettelijk verplicht en daarom zijn vanaf medio 2007 ook voor onze drie basisscholen medezeggenschapsraden opgericht. U kunt een MR vergelijken met een ondernemingsraad binnen een bedrijf. In een MR zitten ouders en leerkrachten. Samen denken, praten en beslissen zij mee over allerlei schoolzaken.

Welke schoolzaken?

Veel zaken waarover een MR meepraat, meedenkt en over adviseert komen jaarlijks weer terug. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het schoolondersteuningsprofiel, de schoolgids, het formatieplan, de schoolresultaten, de begroting en jaarrekening. Ook kunnen er echter andere zaken aan de orde komen zoals de veiligheid op de scholen en de lesmethodes.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De medezeggenschapsraden werken nauw samen in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de drie scholen (GMR). Alle MR leden hebben zitting in de GMR. Dit heeft een praktisch voordeel aangezien veel te bespreken onderwijskundige zaken betrekking hebben op alle drie de scholen. Vanzelfsprekend worden de echte school specifieke zaken besproken binnen de eigen MR van de betreffende school.

Instemming en advies

Over een aantal zaken heeft de (G)MR een adviserende rol en kent men een zogenaamde adviesbevoegdheid. De school (bestuur en/of directie) vraagt over deze zaken eerst advies aan de (G)MR en komt daarna tot een besluit. Hierbij kunt u denken aan zaken zoals het financieel beleid, de vakantieregeling, onderhoud van de schoolgebouwen, maar ook m.b.t. beleid betreffende samenwerking met andere instellingen. Bij andere zaken heeft de (G)MR een instemmingsbevoegdheid en kan de betreffende zaak of bepaald beleid alleen doorgang vinden als de (G)MR goedkeuring heeft gegeven. Denk hierbij aan zaken zoals het vaststellen van het formatieplan, het schoolplan (meerjarig beleidsplan), de schoolgids, maar ook zaken zoals de tussen schoolse opvang of de grondslag van de school.

Wie zitten er in de (G)MR

Volgens de voor onze scholen opgestelde en vastgestelde statuten bestaat elke MR uit een tweetal personeelsleden en uit twee ouders, de zogenaamde personeelsgeleding (PG) en oudergeleding (OG). De personeelsgeleding wordt gekozen uit het team van leerkrachten. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders van de desbetreffende school. Volgens het reglement zijn alle MR leden periodiek aftredend of herkiesbaar waarbij men ten hoogste twee perioden van vier jaar als MR lid zitting mag hebben. Bij de oudergeleding moet vanzelfsprekend een kind van het MR-lid op de betreffende basisschool zitten.

De volgende personen hebben zitting in de MR:

Margriet Vos personeelsgeleding MLS
Heidi uit de Bulten personeelsgeleding MLS
Annet Brouwer oudergeleding MLS
Bert Jan Groothuis oudergeleding MLS

Wilt u meer informatie of heeft u andere vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd even contact opnemen met een MR lid van uw school.

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'ionCube Loader' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: