Maarten Lutherschool Genemuiden

Klachtenregeling

 

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt. Dat is bij ons niet anders. U bent altijd welkom om zaken door te spreken of een klacht in te dienen. Het zou fijn zijn als u dit eerst met de desbetreffende groepsleerkracht kunt bespreken, maar wanneer u er onverhoopt niet kunt uitkomen, mag u contact opnemen met de directeur. Komen we er dan nog niet uit, dan bespreken we wie ingeschakeld moet worden om het probleem wel op te lossen.

Zeer ernstige klachten mogen voorgelegd worden aan de  vertrouwenspersoon, de heer Wilfred de Vries (06-20594989). In eerste instantie adviseren wij dergelijke klachten te melden of te bespreken met de contactpersoon van onze school Marion van Dalfsen.

Het schoolbestuur is aangesloten bij de
Klachtencommissie PCO,
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070-3861697
info@kringenrechtspraak.org

De inspectie van het onderwijs heeft een meldpunt vertrouwensinspecteurs ingesteld waar u ook terecht kunt als u met signalen wordt geconfronteerd betreffende discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, seksueel misbruik, fysiek geweld en psychisch geweld zoals grove pesterijen. Dit meldpunt is te bereiken op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur op nummer 0900-1113111.

Er is een klachtenregeling waarin het bovenstaande schematisch is vastgelegd. U kunt altijd een exemplaar bij de directie opvragen.

 

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'ionCube Loader' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: